Categories:

BW

Као што сам обећао - Belgrade waterfront.

Нови део града који се гради уз десну обалу Саве. Тај простор су дуго заузамли царински магацини, фавеле и пси луталице због којих је било опасно возити бицикл поред обале. Река је била заробљена зарђалим бродовима који су одавно ван употребе.

Фотографисао сам ноћу јер је тада најмања фреквенција камиона, мешалица са бетоном...опасности на свком кораку. Део зграда је већ усељен, а око њих се граде нове.

Как и обещал — Belgrade waterfront.

Новая часть города, строящаяся на правом берегу Савы. Это пространство давно занято таможенными складами, фавелами и бездомными собаками, что делало опасным ездить на велосипеде по побережью. Река была захвачена ржавыми кораблями, которые давно вышли из строя.

Фотографировал ночью потому что тогда самая низкая частота грузовиков, бетономешалок ... опасности на каждом шагу. Некоторые здания уже заселили, а вокруг них строят новые.

Да завиримо у градилиште...

Посмотрим на строительную площадку ...


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened