Category:

Из архива

Изграђен од дрвета/Построен из дерева.

Црква Св.Деспота Стефана. Дрвена грађевина, прва црква (у новије време) на планини Авала.

Церковь Святого Деспота Стефана. Деревянное здание, первая церковь (в последнее время) на горе Авала.

Један од три брода који су 2011.године кренули из Петрозаводска за Београд.

Снимљен на ушћу реке Саве у Дунав.

Один из трех кораблей, вышедших из Петрозаводска в Белград в 2011 году.

Снято на месте слияния рек Сава и Дунай.

«Три староруске лађе, „Витез“, „Храбр“ и „Славјана“, изграђене у Петрозаводску, на северу Русије, отпловиле су за Србију.»

«Три старых русских корабля «Витез», «Храбр» и «Славяна», построенные в Петрозаводске, на севере России, отправились в Сербию.« 

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened