Categories:

Стара школа, нова кола...

Старая школа, новая машина


Ову технику «поправке» прозора сам виђао пре више деценија на аутомобилима Застава, Лада, Шкода... Чекај, па и ово је Шкода!

Я видел эту технику «ремонта» окон несколько десятков лет назад на автомобилях «Застава», «Лада», «Шкода» ... Смотри, это тоже «Шкода»!

Данас појава овог квара није ствар квалитета аутомобила, деси се. Верујем да је оваква "поправка" изнуђена вољом мајстора да поправи квар. Тачније, мајстори бирају кварове које поправљају а које не. На пример ја сам имао проблем који мајстор није хтео да поправља. 

 — Аха...Не диже се прозор...Који је аутомобил у питању? Циторен? Пежо?

— Цитроен.

— Не радим те аутомобиле. Пријатно.

Но, проблем се решио...


Сегодня появление этой неисправности не в качестве машины, а бывает. Я считаю, что этот «ремонт» был вынужден волей мастера устранить неисправность. Точнее мастера выбирают неисправности, которые они устраняют, и те, которые нет. Например, у меня возникла проблема, которую мастер не хотел исправлять.

- Ага...Окно не поднимается ... Какая это машина? Ситроен? Пежо?

 - Ситроен. 

- Я не делаю эти машины. Приятно.


Но, проблема решена ...

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened