Category:

Храм Светог великомученика Димитрија


Модеран храм у модерном делу града.

Современный храм в современной части города.

Нови Београд  је био симбол комунизма, изграђен је радним акцијама, а све улице су добијале називе по личностима везаним за комунизам и светску револуцију. Центар комунистичке партије и савезне државе налазио се на Новом Београду. 

Није било ниједне цркве. Падом комунизма вера је дошла на Нови Београд. Прво је изграђен Храм Светог Василија Острошког, а затим је започела изградња Храма Светог великомученика Димитрија. Црква се налази између улица Омладинских бригада и Булевара Зорана Ђинђића, припада београдско-карловачкој архиепископији.


Новый Белград был символом коммунизма, он был построен трудовыми акциями, а все улицы были названы в честь людей, связанных с коммунизмом и мировой революцией. Центр коммунистической партии и федеративного государства находился в Новом Белграде. Церкви не было. С падением коммунизма в Новый Белград пришла вера. Сначала был построен Храм Василия Острожского, а затем началось строительство Храма Святого великомученика Димитрия. Церковь расположена между улицей Омладинских бригад и бульваром Зорана Джинджича и принадлежит Белградско-Карловацкому архиепископству.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened