Category:

Техника народу

Како се обрађивао челик...или шта је све потребно да би неко направио део за редуктор, пумпу

Как обрабатывалась сталь...или все, что нужно для кого-то, чтобы сделать часть для редуктора, насоса...


Технички цртеж, у овом случају вратила.

Технический чертеж, в данном случае это вал.

Припремак са додацима за обраду.

Материал для обработки.

Одакле да почнем?

С чего начать?


Где да завршим обраду?

Где я закончу обработку?

Крећемо са обрадом!

Начнем с обработки!

Грубо стругање на стругу.

Грубый соскоб на токарном станке.

Сада је на реду фино и полако стругање.

Чистовая  обточка.

Фини детаљи...

Мелкие детали ...

Сад окрећемо комад.

Теперь перевернём заготовку.

Идемо из почетка...

Начнем с самого начала ...

Грубо стругање на стругу.

 Грубая обточка на токарном станке.

Фини детаљи...

Мелкие детали ...

Брушење...

Шлифовка...

Глодање...

Фрезерование...

И на крају добијемо нешто овако.

И в итоге получаем примерно такое.

Шта смо имали? 

Прво смислимо шта нам треба, прорачунамо га, нацртамо...

Затим следи  прорачун додатака за обраду, избор обратка, избор алата, избор база за стезање, прорачун режима обраде (време, посмак, дубина резања, број пролаза), редослед операција, редослед захвата... 

2 — радника;

2 — машине алатке;

24 — алата за обраду;

4 — операције;

4 — стезања радног комада;

40 — захвата потребних та добијање вратила.


Что у нас было?

Сначала мы выясним, что нам нужно, рассчитать его, рисовать ...

Потом слишком много технических терминов для точного перевода без технического словаря.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened