dz4ngrizalosaur

Category:

Земљотрес!!!

Землетрясение.


Управо је био земљотрес, све се љуљало и померало. Кренули смо ка излазу и земљотрес је престао. Цео хол је у стаклу, тешко би изашли напоље.

Это было просто землетрясение, все качалось и двигалось. Мы направились к выходу, и землетрясение прекратилось. Весь зал стеклянный, выйти на улицу будет сложно.

Све је ОК!

12:48

Земљотрес је био у Петрињи, у Крајини, сада Хрватска.

Землетрясение произошло в Петринье, в Краине, ныне Хорватия.

Јак земљотрес када се осетио у Београду и то се јако осетио.

Сильное землетрясение, когда оно ощущалось в Белграде и ощущалось сильно.

13:23

Са Вибера.

Загреб: "Видео сам како се тло помера и диже."

Стара Пазова: "Све се тресло."

Из Viber.

Загреб: «Я видел, как земля двигалась и поднималась».

Стара Пазова: «Все трясло».

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened