dz4ngrizalosaur

Categories:

Мала зелена ...

Део моје "ботаничке баште".

Часть моего "ботанического сада".

Безбедан део. Безопасная часть.
Безбедан део. Безопасная часть.

Рупе на лишћу!

Дырки в листьях!

Део лишћа се суши.

Некоторые листья сохнут.

Ова саксија је нетакнута, цвет је здрав.

Этот горшок цел, цветок здоровый.

Мала зелена гладна гусеница. Три саксије је уништила, појела је сво цвеће.

Маленькая зеленая голодная гусеница. Она уничтожила три горшка, съела все цветы.

Вероватно није сама, то је «удружени злочиначки подухват».

Она наверное не одна, это «совместное преступное дело».

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened