dz4ngrizalosaur

Category:

Јелка

Нова година—  социјално се дистанцирамо од ње.

Новый год - мы социально дистанцируемся от него.

Велики број колега је болестан, део је у изолацији, а ко је здрав окитио је јелку.

Заболело большое количество коллег, часть изолирована, а те, кто здоров, украсили елку.

Пахуље за прозоре, не стављамо их, канцеларије су празне... 

Снежинки для окон, мы их не ставим, офисы пустые...

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened