dz4ngrizalosaur

Category:

А(в)утодром, аутомобили...

3. семпембар 1939.године прва и последња међународна Велика награда Београда под покровитељством Краља Петра II. Друга половина 20тог века, конструисање сопствене формуле. Прототип и ништа даље. Није било домаћих, али је било страних формула.

3.Сентябрь 1939 г., первый и последний международный Гран-при Белграда под эгидой короля Петра II. Вторая половина 20 века, построение собственной формулы.Прототип и не более того. Отечественных не было, а были зарубежные формулы.

Формула ДМБ 850.

Изгледа да волимо бензин и брзину. Да, да... Најмлађи члан је прешао на авионе и постао авиоманијак, воли аутомобиле али већ видимо да ће основати свој клуб љубитеља авиона, а ми остали се још држимо. 

Гледали смо брдске брзинске трке, кружне...али само ја сам гледао трке формула. Наравно не Ф1, него Формулу Супер «Фау» (Formula Super Vee), тркачки аутомобил на бази фолксваген бубе/голфа/....

Кажется, мы любим бензин и скорость.  Да, да ... Самый молодой участник переключился на самолеты и стал маньяком самолетов, он любит машины, но мы уже видим, что он создаст свой собственный клуб энтузиастов самолетов, а мы все еще держимся.

Мы смотрели скоростные гонки в горах, кольцевые гонки ... но только я смотрел формулы.  Конечно не F1, а формула Супер «Фау» (Formula Super Vee), гоночный автомобиль на базе фольксваген «жук/гольф/...».

Аутодром Берановац је део војног полигона који се налази у насељеном месту Берановац, а удаљен је 1,5 км од Краљева. Дужина стазе на којој се одржавају ауто трке износи 5.250 метара. У току тренинга и трке вози се леви круг. Пропусна моћ стазе за ауто трку је 32 такмичарска возила.

Автодром Берановац является частью военного полигона, расположенного в поселке Берановац, в 1,5 км от Кралево. Длина трассы, на которой проходят автомобильные гонки, составляет 5250 метров. Во время тренировки и гонки проходит левый круг.Вместимость гоночной трассы - 32 гоночных автомобиля.

Берановац.
Берановац.

Велика награда Краљева је традиционална ауто-трка која се организује од давне 1973. године. Почетком осамдесетих цео дан сам провео у гледалишту. Прво су одржале аутомобилска и мотоциклистичка трка и на крају трка формула. Та трка је била посебан догађај јер је пред њен почетак дошло још гледалаца. Грмљавина мотора, брзина, излетања са стазе...

Гран-при Кралева - это традиционная автомобильная гонка, которая проводится с 1973 года.  В начале восьмидесятых я целый день провел в зале.  Сначала они провели автомобильную и мотоциклетную гонку, а в конце - гонку формулы.  Эта гонка была особенным событием, потому что перед ее стартом собралось больше зрителей.  Грохот двигателя, скорость, сход с дороги ...

Овакве сцене се сећам / Я помню такие сцены
Овакве сцене се сећам / Я помню такие сцены

Стаза је изузетно опасна за мотоциклисте, ретке су трке да неки возач мотоцикла није погинуо.

Трасса крайне опасна для мотоциклистов, редко проходят гонки, чтобы водитель мотоцикла не погиб.

Војна табла са обележеним саобраћајницама за обуку војних возача путничких возила и камиона. Стаза симулира услове стандардног пута, планинског пута, градску саобраћајницу и беспуће.

Военный знак с обозначенными дорогами для обучения военных водителей легковых и грузовых автомобилей. Дорога имитирует условия стандартной дороги, горной дороги, городской дороги и езду по бездорожью.

Мој рођак и ја смо кришом улазили на полигон (тада је постојала ЈНА) и возили бицикле по путу.

У то време је била популарна песма из које су следећи стихови:

«Два брата рођена на зиду смрти

да не вјерујеш рођеним очима

куда они јуре, да л' их слава вуче

или можда новац, титула нека

Ово је вријеме паклених возача»


Мы с двоюродным братом прокрались на полигон (была ЮНА) и поехали на велосипедах по дороге.

В то время была популярна песня, из которой были следующие стихи:

 «Два брата рождены на стене смерти.

что ты не веришь своим глазам

куда они бегут, привлекает ли их слава

или, может быть, деньги, название пусть

Время адских водителей »


На полигону се одржава и међународно  такмичење војних возача. У првој трци учествовали су припадници оружаних снага  Србије, Руске федерације, Аустрије, Мађарске и Босне и Херцеговине које су везећи теренско возило, који су били суочени са задатком да теренским Ланд Ровером у најкраћем року савладају тешку стазу.

На полигоне также проходят международные соревнования военных водителей.  В первой гонке приняли участие представители вооруженных сил Сербии, Российской Федерации, Австрии, Венгрии и Боснии и Герцеговины, перед которыми стояла задача преодолеть сложную  трассу в кратчайшие сроки с внедорожными «Land Rover».

Крајем седамдесетих година направљен је пројекат реконструкције аутодрома/полигона по узору на Хокенхајм. Пројекат никада није реализован.

В конце семидесятых годов был разработан проект реконструкции автодрома / полигона по примеру Хоккенхайма. Проект так и не был реализован.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened