dz4ngrizalosaur

Category:

Дестилатор

Стари "казан" за печење ракије, уређај из деветнаестог века, а можда и старији,
Новост у Срба, пшенично пиво.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened