dz4ngrizalosaur

Category:

Аз ...

Осим текста који ја пишем, већина не може да прочита ништа из овог поста.А на фотографијама осим текста има и бројева...

Кроме текста, который я пишу, большинство не может ничего прочитать из этого сообщения. А на фотографиях кроме текста есть еще цифры ...

Глагољица.
Глагољица.
Азбука.
Азбука.

Из албума посвећеног посети краља Петра I Карађорђевића манастиру Хиландар. Средњевековни списи, повеље...списи царски, краљевски, деспотски, кнежевски...

Из альбома, посвященного визиту короля Петра I Караджорджевича в монастырь Хиландар. Средневековые писания, грамоты ...писания, царские, королевские, деспотические, княжеские..

Црквени празници.

Церковные праздники.

8 септембар до 14 септембра.
8 септембар до 14 септембра.

Службе.

Богослужения.

Повеља Деспота Стевана Лазаревића, Завеса коју је везла Јефимија, удовица Деспота Угљеше Мрњавчевића.

Грамота деспота Стевана Лазаревича, занавес, вышитый Ефимией, вдовой деспота Углеши Мрнявчевич.

Завеса коју је поклонио руски цар Иван Грозни, Повеља Краља Стефана Дечанског.

Занавес, подаренный русским царем Иваном Грозным, грамота короля Стефана Дечанског.

Извор


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened