dz4ngrizalosaur

Category:

Петровград

Место се први пут се помиње 1326 године као село Бечкерек, затим постаје Велики Бечкерек, Nagybecskerek, Gross Betschkerek, Петровград, Зрењанин...

Впервые это место было упомянуто в 1326 году как деревня Бечкерек, затем оно стало Великим Бечкереком, Nagybecskerek, Gross Betschkerek, Петровградом, Зренянином ...

Краљ Петар I Ослободиоц.

Король Петр I Освободитель.

Стара и нова здања у центру града. 

Старые и современные здания в центре города.

Некада је мост са слика изнад изгледао овако. Кажу да је то био мост који је конструисао Гистав Ајфел. Мост је срушен 1969.године и продат у старо гвожђе. Мост је носио имена Ержебетин мост, а касније Доситејев мост.

Раньше мост на фотографиях выше выглядел так. Говорят, это мост построил Гюстав Эйфель. Мост был снесен в 1969 году и продан на металлолом. Мост был назван Эржебетин мост, а позже мост Доситея.

Напуштено здање.

Заброшенное здание.

Наставак следи.

Продолжение следует.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened