Category:

Петроварадинска тврђава

Петроварадинская крепость.

Реклама за мајице на тему Нови Сад.

Реклама футболок на тему Нови Сада.

Кула часовник.

Часовая башня.

Поглед на Нови Сад и Дунав.

Вид на Нови Сад и Дунай.

Ресторани, хотел, музеј, уметничке галерије...

Рестораны, гостиница, музей, художественные галереи ...

Мачке.

Кошки.

Отвор за проветравање.

Вентиляционное отверстие.

Поглед на Дунав и планину Фрушка гора.

Вид на Дунай и гору Фрушка гора.

Једна од локација за интернационални музички фестивал EXIT.

Одно из мест проведения международного музыкального фестиваля EXIT.

Тврђава.

Крепость.

Кровови «торти» из претходног поста. 

Жежељев мост, тешко оштећен 1999.године, оспособљен недавно. 

Крыши «тортов» из предыдущего поста. 

Мост Жежеля, сильно поврежденный в 1999 году, недавно отремонтирован.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened