dz4ngrizalosaur

Нови Сад


Бановина.
Бановина.

Зграда Дунавске бановине, једне од бановина Краљевине Југославије. Данас Супштина АП Војводине.

Здание Дунайской бановины, одна из областей Королевства Югославии.Сегодня здесь находится Ассамблея АК Воеводина.

Орнамент је грб Краљевине Југославије.

Орнамент - герб Королевства Югославия.

Пасаж у Дунавској улици.

Пассаж на улице Дунайской.

Дунавски парк.

Дунайский парк.

Песник Ђура Јакшић. Поэт Джура Якшич.
Песник Ђура Јакшић. Поэт Джура Якшич.

Синдикат.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened