Categories:

Сремски Карловци

Кратка посета месту које је пуно историје.

Сремски Карловци су подигнути на месту римског утврђења. Као град Каром, наводи се по први пут у писаним документима 1308. године. 

Короткое посещение места, полного истории.

Сремски Карловцы были построены на месте римской крепости. Как город Каром, он впервые упоминается в письменных документах в 1308 году.

Обична улица.

Обычная улица.

Чувена гимназија.

Знаменитая школа.

Зграда лево је Магистрат са чијег је балкона 1848.године проглашено Српско Војводство. Области Срема, Барање, Бачке са бечејским дистриктом и шајкашким батаљоном, Банат са Границом и кикиндским дистриктом проглашен је за Српску Војводину.

Тај догађај је србе ставио на списак «Volkerabfelle»  богова комунизма Маркса и Енгелса. На списку су поред срба и  шкоти, бретонци и баски. Лепо друштво, не жалим се.

Здание слева  Магистрат, с балкона которого в 1848 году было провозглашено Сербское Воеводство. Областы Срем, Баранья, Бачка с районом Бечей и батальоном Шайка, Банат с Границей и район Кикинда были объявлены сербской Воеводиной.

Это событие внесло сербов в список «Volkerabfelle»  богов коммунизма Маркса и Энгельса. Помимо сербов, в список также входят шотландцы, бретонцы и баски. Хорошая компания, я не жалуюсь..

Саборна црква.

Собор.

Кошница као орнамент на зградама.

Улей как украшение на зданиях.

Богословија.

Богословская семинария.

Чесма Четири лава.

Фонтан Четыре Льва.

Ластино гнездо.

Ласточкино гнездо.

Напуштена кућа.

Заброшенный дом.

Велики Бечки рат је окончан у Карловцима 1699. године, потписивањем Карловачког мира, уз посредништво Енглеске и Холандије, између чланица Свете алијансе: Аустрије, Пољске, Венеције и Турске. Са Русијом је Турска потписала сепаратни мир у трајању од две године.

Великая Венская война закончилась в Карловаце в 1699 году подписанием Карловацкого мира при посредничестве Англии и Нидерландов между членами Священного союза: Австрией, Польшей, Венецией и Турцией. Турция подписала сепаратный мир с Россией на два года.


Обилазак је трајао кратко јер смо обилазили још два места, а музеји су остављени за други пут због епидемије. «Због епидемије»!!!

Экскурсия была короткой, потому что мы посетили еще два места, а музеи посетим в другой раз из-за эпидемии. «Из-за эпидемии» !!!

_______________________________________________________

«Volkerabfelle» — расно ђубре - термин коришћен за народе, који су по боговима комунизма, неспособни за револуцију и само ометају друге народе у постизању комунизма и ослобођењу радника. Те народе је, по мишљењу богова комунизма, требало искоренити.

«Volkerabfelle» — расовый мусор — термин, используемый для обозначения народов, которые, по мнению богов коммунизма, неспособны к революции и только мешают другим народам достичь коммунизма и освободить рабочих. По мнению богов коммунизма, эти народы следовало искоренить.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened