Categories:

Repetitio est mater studiorum

Стара пословица, али турци су је озбиљно схватили.

Живимо у време када технологија ради у нашу корист, али представља и велику опасност. Добро, оно што је некоме опасно другоме је корисно.

Добре идеје се углавном користе у ратне сврхе. Ево беспилотне летелице су идеалан пример. Вероватно се могу користити у добре сврхе. Али се користе као оружје.

Последњих дана смо сведоци једног племенског сукоба, на срећу није балкански, а у њему једна страна активно користи беспилотне летелице. Наравно, турска није пионир у томе, али сада показује изузетну вештину. 


Старая пословица, но турки отнеслись к ней серьезно.

Мы живем во времена, когда технологии работают нам на пользу, но они также представляют собой большую опасность.Что ж, то, что кому-то опасно, другому полезно.

Хорошие идеи чаще всего используются в военных целях. Здесь дроны - идеальный пример.Вероятно, их можно использовать в хороших целях. Но они используются как оружие.

В последние несколько дней мы стали свидетелями межплеменного конфликта, к счастью, не на Балканах, и одна сторона активно использует в нем беспилотники. Конечно, Турция в этом не пионер, но сейчас показывает исключительное мастерство.


2018.

Током активног мешања у рат у Сирији, Турска је данима пре напада вршила извиђања беспилотним летелицама. Потом је истим беспилотним летелицама вршила нападе или координисала акције својих трупа.

Во время активного участия в войне в Сирии Турция за несколько дней до атаки вела разведку с помощью беспилотников. Затем она атаковала или координировала действия своих войск с помощью тех же дронов.

Види се да се тек уче руковању тим беспилотним летелицама, путање имају оштра скретања и постоје мала колебања у висини лета. Не бих да се правим паметан...

Видно, что они только учатся управлять этими дронами, траектории имеют крутые повороты и есть небольшие колебания высоты полета. Я бы не хотел притворяться умным...

2019.

Сада већ имају вештину управљања беспилотним летелицама да нервирају свог суседа Грчку.

Теперь у них есть навык управлять дронами, чтобы раздражать своего соседа Грецию.

Погледајте умеће овог пилота. Савршене путање.

Взгляните на навыки этого пилота. Идеальные траектории.

2020.

Ако вас занима пун је интернет снимака "умећа" пилота турских беспилотних летелица. Две године понављања и учења су урадиле своје.

Если вам интересно, в Интернете полно записей о «навыках» пилотов турецких дронов. Два года повторения и обучения сделали свое дело.

Repetitio est mater studiorum

Али људски род  упркос понаљању прави исте грешке, ништа нисмо научили.

Но человечество, несмотря на свое поведение, совершает те же ошибки, мы ничему не научились.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened