Categories:

Од Т-72М до М-84АС1

М-84 је основни борбени тенк треће генерације произведен у СФРЈ на основу лиценце совјетског тенка Т-72М.

М-84  основной танк СФРЮ 1980-х годов. Является модернизированным вариантом советского среднего и основного танка Т-72М. В 1970-х годах СФРЮ приобрела лицензию на производство Т-72М у СССР.

Т-72
Т-72
М-84
М-84
М-84
М-84
М-84
М-84
М-84А
М-84А

Кувейтский M-84А.

М-84АБ1, одна из многих модификаций.

М-84АБ1
М-84АБ1
М-84АБ1
М-84АБ1
М-84С.
М-84С.

М-84С , једна од многих модификација која није заживела.

M-84С, одна из многих модификаций, которая не ожила.

М-84АС
М-84АС

М-84АС ...прелазни облик?

М-84АС ...является переходной формой?

Модернизовани тенк М-84 АС1 који је направљен на бази старог совјетског тенка Т-72М. Презентација тенка одржана је 8. јуна 2020. године.

Модернизированный танк М-84 АС1, который был изготовлен на базе старого советского танка Т-72М. Ниже приведены фотографии с презентации танка 8 июня 2020 года.

М-84АС1
М-84АС1
М-84АС1
М-84АС1
М-84АС1
М-84АС1
М-84АС1
М-84АС1
М-84АС1
М-84АС1

И тако на сваких 10 година добијемо по једну варијанту тенка која "узбурка" јавност. Модернизованог наследника легенде који је «остављао Абрамсе у облаку прашине» 1991 године. Још се није опрала стара слава.

До нове модернизације Т-72М.

И так каждые 10 лет мы получаем один вариант танка, который «возбуждает» публику.Модернизированный наследник легенды, который «оставил Абрамса в облаке пыли» в 1991 году. Старая слава еще не вымывается.

До новой модернизации Т-72М.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened