dz4ngrizalosaur

Categories:

Из баште/ Из сада

Дрво које је први пут процветало ове године, а посађено је пре 4 године.

Дерево, которое расцвело впервые в этом году и было посажено 4 года назад.

Бегонија, први пут у башти.

Бегония, впервые в саду.

Требало је још лепог цвећа да се фотографише, али смо отишли на аутомобилске трке...

Нам нужно было сфотографировать больше красивых цветов, но мы отправились на автомобильные гонки ...

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened