dz4ngrizalosaur

Из архиве

Покушаји да фотографишем макро снимке, давни покушаји.

Попытки сфотографировать макросъемки, старые попытки.

Attempts to photograph macro shots, old attempts.

Ово су све макро фотографије које сам снимио.

Это все макро фотографии, которые я сделал.

These are all macro photos I took.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ЖД са много лепих фотографија.

ЖЖ с множеством красивых фотографий.

А LJ with lots of beautiful photos


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened