dz4ngrizalosaur

Category:

Писаћа машина / Пишущая машинка/Typewriter

Још један проналазак са тавана, писаћа машина!

Купљена 1989.године за 432.810 динара или 60$ или 100DM.

Что-то еще с чердака, машинка!
Куплен в 1989 году за 432 810 динаров или 60 долларов США или 100 ДМ.

Another find from the attic, typewriter!
Bought in 1989 for 432,810 dinars or $ 60 or 100DM.

Машину је направио један од делова социјалистичког гиганта УНИС, гиганта који није преживео. Централа УНИС-а је била у Сарајеву, а фабрика писаћих машина у Бугојну.

Машина была сделана одной из частей социалистического гиганта УНИС, гиганта, который не выжил. Штаб-квартира УНИС находилась в Сараево, а фабрика пишущих машинок - в Бугойно.

The machine was made by one of the parts of the socialist giant UNIS, a giant that did not survive. The UNIS headquarters was in Sarayevo and the typewriter factory in Bugoyno.


Машине са ћириличном тастатуром су «тихо избачене», забрањене, после 1954.године.

Кириллические клавиатуры были  «тихо удалени», запрещены,  с 1954 года.

Cyrillic keyboard machines have been "quietly put away",  banned, since 1954.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened