DIY Оштрач оловака

Точилка для карандашей.

Pencil sharpener.

Пронашли смо стару оловку из осамдесетих. Само нам је оштрач недостајао, па...

Мы нашли старый карандаш с восьмидесятых годов. У нас не было точилки, так что ...

We found an old pen from the 80's. We just missed the sharpener, so ...

Скица /Зарисовка / Sketch

Резање/Резание/Cutting

Обрада /Обработка / Processing

Бојење/Раскраска/Coloring

Постављање брусног папира/ Установка наждачной бумаги/Setting sandpaperError

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened