Categories:

Забава у самоизолацији

самоизолација...није разлог да се не забавимо. 

самоизоляция ... нет причин не веселиться.

self-isolation ... no reason not to have fun.


Шекспир...

Shakespeare...Класична изведба Шекспира у филмској верзији.


Ово није написао Шекспир, али ...

Это не написано Шекспиром, но ...

This is not written by Shakespeare, but ...


Ко није заволео барокну мусику, сада ће је заволети. 

Любой, кто не любил музыку в стиле барокко, полюбит ее сейчас.

 Whoever did not like Baroque music will love it now.


Енглески двор, интриге, талентовани студент медицине и епидемија куге...

Английский двор, интрига, талантливый студент-медик и эпидемия чумы ...

English court, intrigue, talented medical student and plague epidemic ...

Уживајмо и останимо код куће.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened