dz4ngrizalosaur

Преко 85 година у раду

Дизалица је највероватније уграђена средином 1930-тих година, а електрично витло је накнадно уграђено у 80-тим годинама прошлог века.

Мосна двогреда ручна ланчана дизалица. Делови су спајани заковицама и вијцима, само су «ноге» заварене. 


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened