dz4ngrizalosaur

Category:

Ратови 1912-1918. Велики рат 3.део

42. Дoмoбрaнскa пeшaчкa дивизиja, пoзнaтa кao „Врaжja“, бoрилa сe 1914. г. у Срeму, Бици нa Цeру и Бици нa Кoлубaри, a дeлoви тe дивизиje, 25. пук у кoмe je биo и Joсип Брoз, су oстaли у Србиjи свe дo jaнуaрa 1915. г. кaдa су прeбaчeни у Гaлициjу.

Злочине над Србима у Мачви су починили Хрвати, 42. Дoмoбрaнскa пeшaчкa дивизиja. Хрватске злочине југословенски комунисти су приписали Аустријанцима.

Јосип Броз Тито, будући вођа југословенских комуниста, са пушком на положају.

Збег.

Даље читање не препоручујем осетљивим особама! 18+

Злочини Хрвата над Србима током окупације 1915.године.

Исто се дешавала и Србима у Краљевини Црној Гори.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened