Category:

Путеви 1

- Мрежа путева у српским земљама простирала се од приморја до рудника и даље према околним земљама.

- Трасе путева и начин градње одређивала је држава. Строго се контролисао квалитет радова. Новац за градњу обезбеђивали су држава и трговци, а путеви су се често градили и као задужбине.

- Путовало се од манастира до манастира удаљених на дан хода. У манастиру се могло добити преноћиште, храна, медицинска помоћ и разменити новац. Падалишта су била места где су путници могли безбедно да се одморе.

- Постојала је наоружана стражарска служба која је бринула о безбедности путника. Мештани села кроз која су пролазили путеви такође су били одговорни, законска обавеза, за безбедност на путу.

- Саобраћајнице главне путне мреже носиле су назив цеста, колник је саобраћајница за кола, а путеви су били саобраћајнице од локалног значаја.

-Конструкција путева зависила је од подлоге преко које прелазе. Ако је пут пут прелазио преко земље основа је израђивана од крупнијег камења преко кога је насипан туцаник или шљунак, везиво је представљао танак слој земље. Другу технологију захтевала је основа од тврде стене у брдским крајевима. Тамо је пут имао ивичњаке од већих камених плоча, а затим насипан слој ситнијег камена. Како би се коњи лакше кретали грађене су и ниске широке степенице.

Српски путеви у средњем веку су првенствено грађени на корист држави, трговцима, војсци и рударима. За више података о средњевековним путевима претражите : др Гавро Шкриванић.

Irie FM - Путеви https://www.youtube.com/watch?v=FKb0XDYphe0


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened