dz4ngrizalosaur

DIY - дрвене палете, деревянные поддоны, wooden pallets.

Када неко пожели да за башту, стан или терасу направи намештај својим рукама обично помисли на дрвену палету за транспорт робе.

Вау! Узмем палету и правим, једноставно зар не? Е, па није баш тако.

Следи спецификација делова три типа палета које су у оптицају како би лакше направили предмер за потребни материјал. 

Но, ни то није све. Постоје ствари везане за безбедну употребу палета. О томе неколико фотографија ниже. 

Палета EPAL 1.
Палета EPAL 1.

Спецификација палете EPAL 1  

Даска: 11 ком.

Ексер: 78 ком.

Блок: 9 ком.

Дужина: 800 mm

Ширина: 1,200 mm

Висина: 144 mm

Приближна тежина  25 kg

Палета EPAL 2
Палета EPAL 2

Спецификација палете EPAL 2  

Даска:  17 ком.

Ексер: 133 ком. 

Блок: 9 ком.

Дужина: 1,200 mm 

Ширина: 1,000 mm 

Висина: 162 mm 

Приближна тежина 35 kg 

Палета EPAL 3.
Палета EPAL 3.

Спецификација палете EPAL 3  

EPAL 3 палета је нови азијски стандард у међународном транспорту робе.

Даска:  13 ком.   

Ексер: 84 ком.   

Блок: 9 ком. 

Дужина: 1,000 mm 

Ширина: 1,200 mm 

Висина: 144 mm 

Приближна тежина 30 kg 

Ознаке на палетама према IPPC.
Ознаке на палетама према IPPC.

IPPC — International Plant Protection Convention.

Објашњење ознака. 

Леви и десни блок:

- 1; 2 - Бренд ознаке Европске асоцијације за палете EPAL 

Средишњи блок:

- 3 - IPPC бренд ознака у сагласности са националним правилима заштите биљака, од 01.01.2010.обавезна за EPAL палете 

- 4 - Код земље порекла

- 5 - Регистрациони број одговорне Службе за заштиту биља (Plant Protection Authority)

- 6 - Метод обраде 

- 7 - Обавезни EPAL контролни жиг  

- 8 - Ознака за репариране EPAL  палете 

- 9 - Број дозволе – Година - Месец

 Палете се обрађују према ISPM 15 стандарду.

  • ISPM 15 значи International  Standards for Phytosanitary Measures за  дрвена паковања у   међународној размени робе, 
  • 182 земље су се обавезале да се усагласе са ISPM 15, 
  • ISPM 15 спречава појаву штеточина у другим екосистемима,      
  • Од  2010 све EPAL палете  се третирају у складу са ISPM 15  стандардом.

IPPC ISPM 15 je стaндaрд зa трeтирaњe свaкoг дрвeтa дeбљeг oд 6мм, кoje сe кoристи у мeђунaрoднoм сaoбрaћajу.Дрвo сe трeтирa рaди спрeчaвaњa ширeњa бoлeсти дрвeтa, кao и инсeкaтa кojи мoгу нeгaтивнo дa утичу нa стрaнe eкoсистeмe.

Нa кojи нaчин сe дрвo трeтирa?

Пoстoje двa нaчинa: 

1 — Хeмиjски, мeтил брoмидoм,

2 — Toплoтни, држaњeм дрвeтa у кoмoри дужe oд 30 минутa, при тeмпeрaтури вишoj oд 56 стeпeни.


Начини третирања/обраде дрвета које се користи за израду палета према ISPM 15 стандарду.

Механичко скидање коре и дела дрвене масе. Безбедна за употребу у DIY пројектима.

Топлотна обрада у коморама. Безбедна за употребу у DIY пројектима.

Топлотна обрада у посебним сушницама. Безбедна за употребу у DIY пројектима.

Палета која је у складу са ISPM 15 стандардом. Безбедна за употребу у DIY пројектима.

Палете произведене пре 2010.године, НИЈЕ ПРЕПОРУЧЉИВО користити их за употребу у DIY пројектима, поготово у затвореним просторима. Није сигурно да су третиране на прихватљив начин за безбедну употребу.

Хемијски третирана палета, НИЈЕ ЗА УПОТРЕБУ у DIY пројектима.

Пример ознаке на средишњем блоку палете.
Пример ознаке на средишњем блоку палете.

Палета на којој се јасно види да је хемијски третирана MB, НИЈЕ ЗА УПОТРЕБУ у DIY пројектима.

Пример ознаке на средишњем блоку палете.
Пример ознаке на средишњем блоку палете.

Палета на којој се јасно види да није хемијски третирана. Може се безбедно користити.

Још један пример «добре» палете.

Ово се односи на поновно коришћење палете у сврху транспорта, вероватно се шаље произвођачу на ремонт.


Обојене палете.

Црвене, плаве и браон палете.
Црвене, плаве и браон палете.

Није потпуно јасно њихово безбедно коришћење с обзиром да могу доћи из различитих извора.Неке су безбедне, неке нису. Најбоље је не користити их у DIY пројектима.

Када нисмо сигурни у порекло или начин третмана палете, била обојена или не, најбоље је не користити је у пројектима за затворени простор као што су столови, столице, кревети, полице и тако даље.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened