Category:

Графити

Графити испод моста.

Граффити под мостом.

Графити на напуштеном објекту.

Граффити на заброшенном здании.

Графити у подземном пролазу.

Граффити в подземном переходе.

Графити на клизалишту.

Граффити на катке.

А ускоро ће нас освојити овакви електронски мултимедијални «графити»

И скоро нас покорит такое электронное мультимедийное «граффити».

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened