dz4ngrizalosaur

Categories:

000000FF и FFFFFFFF

Тhe Color Code / Цветовой код

Ветровито поподне. Кошава није у пуној снази, али је јака. Ветар је одувао кишу и осушио баре. на једном дрвету је била велика група врана. Грактале су гласно и селиле се са гране на грану. Погледао сам горе.

Ветреный полдень. Кошава (ветер) не в полную силу, но крепкая. Ветер унес дождь и высушил лужи. На одном дереве была большая группа ворон. Они громко крякнули и переходили от ветки к ветке. Я посмотрел вверх.

Тада је све постало црно-бело, боје су нестале.

Потом все стало черно-белым, цвета исчезли.

А ова фотографија је постала позадина једног мобилног телефона. Атмосфером, фотографија је подсетила на песму «Гавран» Едгар Алана Поа.

И это фото стало обоями мобильного телефона. Атмосфера фото напомнила мне песню «Ворон» Эдгара Аллана По.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened