Category:

Визуализације / Визуализации

Интерактивна мапа потрошње алкохола по глави становника. Неке чланице ЕУ се налазе у самом врху. Србија, Русија и Украјина су подбациле, но Белорусија је у врху. Пољска је мало изнад Белорусије, можда се зато и не трпе једна другу?

Интерактивная карта потребления алкоголя на человека. Некоторые члены ЕС находятся на самом верху. Сербия, Россия и Украина потерпели неудачу, но Беларусь на вершине. Польша немного выше Беларуси, может поэтому они друг друга не терпят?

Земље које старе и земље које постају све млађе. За сада смо релативно млади...

Страны, которые стареют, и страны, которые молодеют. Пока мы относительно молоды...

У којој земљи добро, а у којој лоше бити пензионер.

В какой стране хорошо, а в какой плохо быть пенсионером.

Овако смо изменили планету. Измене на површини земље које је направио човек.

Вот как мы изменили планету. Изменения на поверхности земли, сделанные человеком.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened