Category:

Техника народу!

Опет 3D штампа... Део за апарат који пере под притиском. Оригинални, алуминијумски део, је потпуно уништен. Надам се да је реконструкција успела... То ћу сазнати ових дана.

Опять 3D-печать ... Деталь для мойки высокого давления. Оригинальная алюминиевая деталь была полностью разрушена. Надеюсь, реконструкция прошла успешно ... На днях узнаю.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened