dz4ngrizalosaur

Categories:

Канада...

There goes the neighborhood...

Инстаграм је опасно место, друштвене мреже могу да вам навуку невољу на врат. Шерон Бернс, директорка  канадске средње школе Идн у месту Света Катарина је поставила две фотографије на свој инстаграм налог edenprincipal и ...

и...родитељ Деби Лин је покренула петицију да се Шерон Бернс избаци из школе Идн због пропагирања сатанизма. Директорка воли Iron Maiden и хеви метал симболику, а то је велики проблем за 550 родитеља који су потписали петицију.

Инстаграм - опасное место, социальные сети могут доставить вам неприятности. Шэрон Бернс, директор канадской средней школы Идн в Святой Екатерине, разместила две фотографии в своем инстаграм-аккаунте edenprincipal и ...

и ... родитель Дебби Линн подала петицию об исключении Шэрон Бернс из школы Идн за пропаганду сатанизма. Директор школы любит Iron Maiden и символику хэви-метала, и это большая проблема для 550 родителей, подписавших петицию.

Спорни су гестикулација и натпис испод Едија, лутке симбола групе Iron Maiden. Родитељи не желе да сатаниста буде директор њиховој деци.

Жесты и надпись под Эдди, марионеткой символа группы Iron Maiden, являются спорными. Родители не хотят, чтобы сатанист руководил их детьми.

То је већ постао рат...Покренута је и контра петиција коју је потписало преко 20000 људи. Ђаци наводе да је директорка учини ла школу безбеднијом и да је укључила сву децу у рад, да је одредила просторију у којој религиозна деца могу да се моле. Кажу да је школа постала боље место због ње. 

Мислим да људи треба да одвоје посао од личног живота. То кажем јер је директорка направила инстаграм налог повезан са школом. На таквом налогу само школске ствари, ништа лично. Етика тако налаже, а и опрез јер ју неко због приватног живота унапред оптужио за некомпетентност и секташтво, само је чекао грешку. Покретачи петиције управо потенцирају да је то налог директора школе, а не лични налог и да нема места за њену музику и животни стил.

Мене нервира тај порив да неко у име Христа, или било које религије, прогони људе. Северна америка је позната по томе. Оставите Христа на миру и гледајте своја посла. У тој истој Канади добри хришћани су убили хиљаде доморадачке деце у покушају да их «цивилизују» и «христијанизују».

Покретачима петиције посвећујем ову песму, савршено одговара теми.

Это уже перешло в войну ... Подана встречная петиция, которую подписали более 20 тысяч человек. Учащиеся заявляют, что директор сделал школу более безопасной и что она включила в работу всех детей, что она определила комнату, где религиозные дети могут молиться. Говорят, что благодаря ее школа стала лучше.

Я считаю, что людям нужно отделять работу от личной жизни. Я говорю это потому, что директор создал аккаунт в инстаграмм, связанный со школой. На таком счету только школьные вещи, ничего личного. Так диктует этика и осторожность, потому что кто-то заранее обвинил ее в некомпетентности и сектантстве из-за ее частной жизни, он просто ждал ошибки. Инициаторы петиции подчеркивают, что это инстаграм-аккаунт директора школы, а не личный инстаграм-аккаунт, и что в нем нет места ее музыке и образу жизни.

Меня раздражает это побуждение преследовать людей во имя Христа, или любой другой религии. Этим известна Северная Америка. Оставьте Христа в покое и позаботьтесь о своих делах. В той же Канаде добрые христиане убили тысячи детей коренных народов, пытаясь их «цивилизовать» и «христианизировать».

Посвящаю эту песню инициаторам петиции, она идеально подходит к теме.

«Белый человек перешел через море

Он принес нам боль и страдания

Он убил наши племена, он убил наше вероучение.

Он взял нашу игру для своих нужд

Мы боролись с ним тяжело, мы боролись с ним хорошо

На равнинах мы устроили ему ад

Но многие пришли, слишком много для Кри

О, мы когда-нибудь будем освобождены?...»

White man came across the sea
He brought us pain and misery
He killed our tribes, he killed our creed
He took our game for his own need

We fought him hard, we fought him well
Out on the plains we gave him hell
But many came, too much for Cree
Oh, will we ever be set free?

Riding through dust clouds and barren wastes
Galloping hard on the plains
Chasing the redskins back to their holes
Fighting them at their own game
Murder for freedom the stab in the back
Women and children are cowards, attack

Run to the hills
Run for your lives
Run to the hills
Run for your lives

Soldier blue in the barren wastes
Hunting and killing's a game
Raping the women and wasting the men
The only good Indians are tame
Selling them whiskey and taking their gold
Enslaving the young and destroying the old

Run to the hills
Run for your lives
Run to the hills
Run for your lives

Yeah
Ah, ah, ah, ah

Run to the hills
Run for your lives
Run to the hills
Run for your lives
Run to the hills
Run for your lives
Run to the hills
Run for your lives
Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened