dz4ngrizalosaur

Category:

"Рани радови..." / "Ранние работы…"

Пронашао сам фотографије од пре десет-дванаест година. Међу њима је био и дизајн за инфо таблу. У питању је била донација и требало је поставити информације на језику донатора и српском језику.  Изабрао сам нерђајући полирани челик у коме се огледа околина, делује прозрачно... Па, са демократијом иде и прозрачност, или како се каже на српском «транспарентност». 

Я нашел фотографии, сделанные десять или двенадцать лет назад. Среди них был дизайн информационной доски. Пожертвование должно быть помечено, информация о котором должна была быть размещена на языке дарителя и на сербском языке. Я выбрал нержавеющую полированную сталь, в которой отражается окружающая среда, это кажется воздушным...Что ж, с демократией приходит прозрачность, или, как говорят по-сербски, «транспарентность».

Наравно, дизајн није прошао. Но, ја нисам уметник нити је ово било комерцијално дело, већ донација... 

Дизајн који је постављен је одливак, мало мањих димензија, има само једну страну за натпис, где је збијен текст на оба језика... помало личи на ...

Конечно, дизайн не прошел. Но, я не художник, и это не была коммерческая работа, а пожертвование ...

Созданный дизайн представляет собой отливку, немного меньшего размера, имеет только одну сторону для надписи, где текст на обоих языках сжимается... выглядит немного как ...

 

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened