dz4ngrizalosaur

Category:

Кул(ь)т

Потпуно сам заборавио на дрворед у кругу војно безбедносних инсталација у једном делу Београда. Дрворед је посађен тако да формира реч ТИТО. Поклон генерала свом вољеном вођи, захвалност за привилегије.

А на то ме је подсетила nathoncharova и њен пост.

Я совершенно забыл про линию деревьев в кольце объектов военной безопасности в одной части Белграда. Линия деревьев была посажена, чтобы образовать слово ТИТО. Подарок генералов любимому вождю, благодарность за предоставленные привилегии.

И nathoncharova, и ее пост напомнили мне об этом.

Било је још варијанти захвалности. По целој СФРЈ су ређали бело камење на зеленим падинама без дрвећа и како би формирали чаробну реч ТИТО.

Были и другие варианты благодарности. Повсюду в СФРЮ расставили белые камни на зеленых склонах без деревьев, чтобы образовалось волшебное слово ТИТО.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened