dz4ngrizalosaur

Categories:

Германиа & Св.Морис

Мој «сајбер дан» је почео читањем коментара, на мој јучерашњи пост, неког блогера са очигледним «социјалним поремећајем» + из његових коментара је вирио нацизам, и мојим «одговарањем» на коментаре... Но - No one can keep a good man down.

А затим је volynko објавио интересантан пост, прочитао сам један пасус и мени се «упалила лампица». Сетио сам се спота за песму «Deutschland» групе Rammstein,  и сетио сам се да је Германија црна. Ко зна колико људи је анализирало овај спот и згражавало се над њим, из више различитих разлога. Мени је спот ОК, ко је одрастао уз Лајбах, мало шта га може изненадити. 

Па да и ја дам мали допринос, две године после објављивања спота.

Мой "кибер-день" начался с чтения комментариев к моему вчерашнему посту блоггера с явным "социальным расстройством" + нацизм выглядывал из его комментария и моего "ответа" на комментарии ... Но - No one can keep a good man down.

И тут volynko опубликовал интересный пост, я прочитал абзац и у меня появился «свет». Я вспомнил видеоклип на песню Рамштайн (Rammstein) «Deutschland» и вспомнил - Германия черная. Кто знает, сколько людей проанализировали это видео и пришли в ужас, по нескольким разным причинам. Для меня видео нормально, кто вырос с Лейбахом (Laibach), мало что может его удивить.

Итак, позвольте мне внести небольшой вклад через два года после публикации видео.


Германија са капуљачом на глави излази из магле и појављу је се на историјској сцени, зауставља ширење римљана.

Германия с капюшоном на голове выходит из тумана и появляется на исторической сцене, останавливая распространение римлян.

А после тренутка просветљења постало ми је јасно зашто је Германија, у споту групе Рамштајн, од настанка Свете Римске империје — црнкиња, а не нека вагнеровска плавокоса валкира.

И после момента просветления мне стало ясно, почему Германия в видео Рамштайн была черной с момента создания Священной Римской Империи, а не какая-то вагнеровская блондинка валькирия.

Даље се нижу слике немачке историје, и дела која се чине у име Германије.

Далее следуют сцены из истории Германии и произведения, исполненные от имени Германии.

Ратови, крсташки походи, освајања...

Войны, крестовые походы, завоевания ...

Католички свештеници једу Германију...

Католические священники едят Германию ...

Разлог за појаву реформатора Мартина Лутера.

Причина появления реформатора Мартина Лютера.

Луде двадесете године које су сиромашну Германију бациле у центар забаве и културе.

Сумасшедшие двадцатые, превратившие бедную Германию в центр развлечений и культуры.

Тридесете године двадесетог века, из весеља и сјаја у смрт и пепео.

Тридцатые годы двадцатого века, от радости и великолепия до смерти и пепла.

Послератна,обогаљена Германија, стање у које је доспела својим лудилом.

Послевоенная искалеченная Германия, состояние, которого она достигла своим безумием.

Германија као талац комунистичких терориста Фракција Црвене Армије (Бадер-Мајнхоф).

Германия как заложница коммунистических террористов Фракции Красной Армии (Бадер-Майнхоф).

Други део Германије је комунистичка диктатура, која живи паралелни живот.

Другая часть Германии - коммунистическая диктатура, которая живет параллельной жизнью.

Германија је поново стала на ноге. Снага, новац, оружје и пси на поводцу спремни за команду.

Германия снова встала на ноги. Власть, деньги, оружие и собаки на поводке готовы к командованию.

Чини се да Рамштајн поручује да се Германија не мења, понаша се исто од појаве Светог Римског Царства до данашњих дана. Уосталом то је карактеристика већине нација које мисле да су вредније од других. 

Рамштайн, кажется, говорят, что Германия не меняется, она ведет себя так же с момента появления Священной Римской империи до наших дней. В конце концов, это характеристика большинства наций, которые думают, что они более ценны, чем другие.


А где је ту Свети Морис?

Свети Морис је заштитник немачких царева Светог Римског Царства.

А где же Святой Морис?

Святой Морис покровител немецких императоров Священной Римской империи.

За више детаља о Светом Морису прочитајте пост volynko за који сам на почетку поставио линк.,

Более подробно о Святом Морисе читайте в посте volynko, на который я изначально разместил ссылку.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened