Category:

На реци / На реке

Мршава мачка...

Худая кошка ...

...у богатом окружењу.

... в богатой среде.

Штеточине су заузеле обалу реке.

Вредители захватили берег реки.

Брод са завезаном заставом. Можда има погрешну боју шаховског поља? 

Корабль с подвязанным флагом. Может, у него не тот цвет шахматной доски?


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened