dz4ngrizalosaur

Categories:

Река Моравица

Шетња поред реке је пријатна, јер је стаза наткривена крошњама дрвећа. На непуних километар, преко реке се простиру четири моста за пешаке, што је врло пријатно изненађење.

Прогулка по реке приятна, потому что путь покрыт кронами деревьев. Менее километра через реку тянутся четыре пешеходных моста, что является очень приятным сюрпризом.

Извор Водомара са веома бистром и хладном водом. Па, извор је очигледно веома важан јер се поред њега остављају слике светаца, бројанице и новац.

Двадесет метара ниже, неки дечак је свирао «Каћушу» на хармоници, а четири старија господина у друштву бајкера су пили пиво и певали. 

Источник Водомара с очень чистой и холодной водой. Что ж, источник, очевидно, очень важен, потому что рядом с ним оставлены изображения святых, розарии и деньги.

В двадцати метрах ниже мальчик играл на аккордеоне «Катюшу», а четверо пожилых людей в компании байкера пили пиво и пели.

700-800 метара даље налази се други извор. Бистра, хладна вода се улива у мутну реку Моравицу. Ту смо видели мале рибе.

В 700-800 метрах есть еще один источник. Чистая, холодная вода впадает в мутную реку Моравица. Мы видели там рыбку.

Мост није толико несигуран као што изгледа.

Мост не так опасен, как кажется.

А онда стижемо до великог изненађења. Ресторан «Пећина», ту смо мало одморили и наставили даље.

И тут нас ждёт большой сюрприз. Ресторан «Печина», мы там немного отдохнули и продолжили путь.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened