Categories:

Хамам

Турско купатило из петнаестог века, изграђено на римским термама. Једино турско купатило, у Србији, које је у функцији. 

Турецкая баня пятнадцатого века, построенная на римской бане. Единственная действующая турецкая баня в Сербии.

Добио сам захтев од ЖЖ пријатеља m_u_s_t_a_f_a  да поставим фотографије неке џамије у Србији, нисам заборавио. Надам се да ћу фотографисати београдску џамију. До тада, ево једног примера исламске архитектуре у Србији. 

Я получил просьбу от ЖЖ друга m_u_s_t_a_f_a опубликовать фотографии мечети в Сербии, я не забыл. Надеюсь сфотографировать белградскую мечеть. А пока вот пример исламской архитектуры в Сербии.

Након ослобођења, овог дела Србије, од Турака, хамам се обнавља и дограђује.

После освобождения этой части Сербии от турок хаммам был отремонтирован и расширен.

Спомен плоча првом лекару у Сокобањи у ослобођеној Србији.

Мемориальная доска первому врачу в Сокобани в освобожденной Сербии.

Сала за инхалацију испарења лековитих вода.

Зал для ингаляции паров лечебной воды.

Хамам ноћу.

Хаммам ночью.

Унутрашњост хамама, фотографије су са портала Јужне вести.

Внутри хаммама, фотографии с портала «Южные новости».

А ово је базен са термалном водом у коме смо ми проводили време, «спа» савремени хамам.

А это бассейн с термальной водой, в котором мы проводили время, «спа» современный хаммам.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened