dz4ngrizalosaur

Category:

Si vis pacem, para bellum

Овде се не ради о рату, ради се о апсурдној ситуацији на Хелму (пре турски назив за Балкан). Наиме, цео регион је на путу ка ЕУ, укинут је роминг, сви се повезују саобраћајницама, прави се заједничко тржиште Албаније, БиХ, БЈРМ Црне Горе и Србије, свуда около је НАТО који «гарантује» безбедност...али и даље се подгрева стара мржња, наоружавају се земље које окружују Србију, говори се о поновној промени граница и подели територија, а неки говоре и о заједници БиХ, Црне Горе, Србије, Албаније и БЈРМ! Ова последња творевина ће бити нека врста резервата за «дивље народе Европе». Иначе све то форсира Немачка, велики «пријатељ» народа са ових простора. Немачка која и даље има циљеве Кајзерове Немачке и идеје Трећег Рајха. Ја ту не видим перспективу уласка у ЕУ. 

САД, ЕУ и "дивља племена" причају о сарадњи и миру, економском развоју, демократији, слободи кретања...а у сенци се продаје и донира оружје.

Речь идет не о войне, а об абсурдной ситуации на Хельме (до турецкое название Балканах). А именно, весь регион движется в ЕС, роуминг отменен, автомобильные дороги строятся, создается общий рынок Албании, БиГ, БЮРМ, Черногории и Сербии, повсюду НАТО, что «гарантирует» безопасность...но по-прежнему накаляется старая ненависть, страны, окружающие Сербию, вооружаются, снова говорят об изменении границ и разделе территорий, ну а некоторые говорят о сообществе БиГ, Черногории, Сербии, Албании и БЮРМ! Это последнее творение станет своего рода заповедником для «диких народов Европы». В противном случае все это навязывается Германией, большим «другом» людей из этой местности. Германия, у которой все еще есть цели кайзеровской Германии идеи Третьего рейха. Я не вижу здесь перспективы присоединения к ЕС. 

США, ЕС и «дикие племена» говорят о сотрудничестве и мире, экономическом развитии, демократии, свободе передвижения ... а оружие продается и раздается в тени.

ФК-3, Китайская система ПВО
ФК-3, Китайская система ПВО

Уместо албанске чоколаде или халал јагњетине из Федерације БиХ или путева који се граде ту су слике оружја. Не било ког оружја, то је кинеско оружје.

САД и ЕУ наоружавају готово све земље у околини, старо совјетско оружје нестаје, стиже ново. Хрвати имају нове авионе, систем «Патриот» и ракетне системе који угрожавају целу Србију, Турска наоружава «Косово» и гради поморску базу у Албанији...

Вместо албанского шоколада или халяльной баранины из Федерации БиГ или строящихся дорог - изображения оружия. Не просто оружие, это китайское оружие.

США и ЕС вооружают почти все страны региона, старое советское оружие исчезает, появляется новое. У хорватов новые самолеты, система «Патриот» и ракетные комплексы, которые угрожают всей Сербии, Турция вооружает «Косово» и строит военно-морскую базу в Албании ...

ФК-3
ФК-3

А Србија? Србија има проблеме са куповином оружја. САД су јасно рекле да нема куповине оружја од земље која је под санкцијама (читај РФ). Отворена претња. А кинеско оружје?

Да купили смо хеликоптере од ЕУ и лаке ПВО системе од Француске, имамо и нешто америчких возила из донације, али проблем су донације Републике Белорусије и Руске Федерације. Кад они донирају то је у реду... када они продају...

Није проблем само у САД и ЕУ, РФ деценијама није хтела да прода систем С-300 Србији. Прво из солидарности са западним партнерима, а затим због љутње, јер се једна Србија усудила да сама преправља и модернизује застареле совјетске ПВО системе. Стога нису хтели ни ново оружје да на нам продају.  Но РФ није хтела да нам продаје резервне делове за те системе, а бивше републике СССР нису смеле јер су чланице НАТО. И ми смо морали да се снађемо, DIY...

А Сербия? У Сербии проблемы с покупкой оружия. США четко заявили, что нет закупки оружия у страны, находящейся под санкциями (читай РФ). Открытая угроза. А китайское оружие?

Да, мы купили вертолеты в ЕС и легкие системы ПВО из Франции, у нас также есть американские машины из пожертвований, но проблема в пожертвованиях Республики Беларусь и Российской Федерации. Когда они жертвуют, это нормально ...когда они продают...

Но не проблема только в США и ЕС, Российская Федерация десятилетиями не хотела продавать систему С-300 Сербии. Сначала из солидарности с западными партнерами, а затем из гнева, потому что одна Сербия осмелилась переделать и модернизировать устаревшие советские системы ПВО самостоятельно. Поэтому они не хотели продавать нам новое оружие. Но Российская Федерация не хотела продавать нам запчасти для этих систем, а бывшие республики СССР не решились, потому что они являются членами НАТО. И нам нужно было что-то сделать, DIY...

ФК-3
ФК-3

Зато је Србија купила од НР Кине систем ФК-3, три батерије.

«Кинези су на изложбама наоружања до сада наводили само штуре информације по којима се ради о систему са зоном уништења до 100 км по даљини и до 27 км по висини.

Код система ФК-3 једну батерију чине возило са радаром и три лансирна возила од којих свако има четири ракете са радиокомандним и радарским полуактивним вођењем. Једна батерија може истовремено да дејствује са 12 ракета по 6 циљева.»

Нису срећне ни САД ни РФ, први помињу «демократске» пво системе, а други се осећају изданим. Па, у Србији је пре пар година био С-400 током заједничке вежбе, а американци србима нису ништа нудили.

Именно поэтому Сербия закупила систему ФК-3 у Китайской Народной Республики, три батареи.

«Китайцы пока предоставили на выставках вооружений лишь скудную информацию, согласно которой это система с зоной поражения до 100 км по дальности и до 27 км по высоте.

В системе ФК-3 одна батарея состоит из машины с РЛС и трех ракет-носителей, каждая из которых имеет четыре ракеты с радиокомандой и радиолокационным полуактивным наведением. Одна батарея может работать одновременно с 12 ракетами по 6 целям ».

Ни США, ни Российская Федерация не довольны, первые упоминают «демократические» системы ПВО, а вторые чувствуют себя преданными. Ну, пару лет назад в Сербии во время совместных учений был С-400, но американцы сербам ничего не предлагали.

JF17 Block III
JF17 Block III

А авион?

Србија је модернизовала своје авионе МиГ 29 у РФ, добила је и модернизоване авионе МиГ-29 из Белорусије. То је прелазно решење до куповине новог авиона за ратно ваздухопловство.

Наводно су "жеље" ратног ваздухопловства неки од европских борбених авиона, или МиГ-35 или Су-35, а као сигурна се наводи и набавка ескадриле Су-25...

Међутим појавила се нова вест, Србија купује кинеско-пакистански авион JF17 Block III.

Кина тврди да смо једна од важнијих земаља "Појаса и пута", видећемо шта ће бити.

А самолет?

Сербия модернизировала свои самолеты МиГ-29 в РФ, а также получила модернизированные самолеты МиГ-29 из Беларуси. Это переходное решение до покупки нового самолета для ВВС.

Якобы сейчас ВВС «желают» некоторые европейские истребители, МиГ-35 или Су-35, и закупка эскадрильи Су-25 также заявлена ​​как определенная...

Однако появились новые новости, Сербия покупает китайско-пакистанский самолет JF17 Block III. 

Китай утверждает, что мы одна из важных стран «Пояса и пути», посмотрим, что будет.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened