dz4ngrizalosaur

Categories:

Болница


Болница. Да, толико далеко је отишло.
Људи, чувајте се. Чувајте и своје драге.

Больница. Да, вот как далеко это зашло.
Люди, берегитесь. Позаботься о своих близких.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened