Categories:

How they think I am gonna eat this?

Наслов је написао мој син. Заиста, зар стварно мисле да ће ово неко јести?

Иначе није први пут да се сусрећем са њиховом «технологијом» уметања чипова у храну. На исти такав чип сам посекао прст када сам отварао свеже исечену саламу. ОК, разумем да људи краду храну и да зато постављају чипове, али све има своје границе. 

Название написал мой сын. В самом деле, неужели они думают, что кто-то собирается это есть?

Кстати, я не первый раз сталкиваюсь с их «технологией» вставки чипсов в еду. Я порезал палец о том же чипе, когда открыл  нарезанную салями. Хорошо, я понимаю, что люди воруют еду и поэтому устанавливают чипы, но всему есть свои пределы.

У нашем «драгом» Максију (Maxi) вам прво отворе маслац, затим одлепе чип са подлоге, залепе га на маслац, затворе и затим залепе обичном лепљивом траком. И то по процедурама везаним за HACCP.

В нашем «любимом» Макси сначала раскрывают вам масло, потом снимают чип с основы, наклеивают на масло, закрывают, а потом приклеивают простой липкой лентой. И в соответствии с процедурами, относящимися к HACCP.

За компанију која је имплементирала HACCP 2007.године ово је недопустиво. Ово ће данас бити враћено у продавницу, и подсетило ме је зашто годинама тамо не идем.

Для компании, внедрившей HACCP в 2007 году, это неприемлемо. Это будет возвращено в магазин сегодня, и это напомнило мне, почему я не был там много лет.

Bye, bye Maxi!

Иначе, мислио сам да уживам у храни после два дана температуре коју сам добио као реакцију на вакцину. Прва рекација је била бол у руци, када је бол престао, стигла је повишена температура.

Между прочим, я думал, что наслаждаюсь едой после двух дней температуры, которую я получил в качестве реакции на вакцину. Первой реакцией была боль в руке, когда боль прекратилась, пришла температура.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened