Categories:

Light my fire

Другу је стигао упаљач из Кине, 5 евра... Упаљач као упаљач, али «варница» делује ефектно.

Друг получил зажигалку из Китая, 5 евро ... Зажигалка как зажигалка, но "искра" работает эффективно.

Fancy светла...
Fancy светла...
USB прикључак / USB-порт.
USB прикључак / USB-порт.
Спреман / Готов
Спреман / Готов
Fancy светла... / Необычные огни ...
Fancy светла... / Необычные огни ...
И ево искре! / И вот искра!
И ево искре! / И вот искра!
Унакрсна "ватра" / Перекрестный "огонь".
Унакрсна "ватра" / Перекрестный "огонь".
Унакрсна "ватра" / Перекрестный "огонь".
Унакрсна "ватра" / Перекрестный "огонь".
Вау!
Вау!

Ја не пушим, ово није реклама за цигарете и прибор. 

Морам да напоменем да пушење штети здрављу.


Я не курю, это не реклама сигарет и аксессуаров.

Надо сказать, что курение вредит здоровью.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened