America — A Horse With No Name

Песма је постала хит 25.03.1972. године. Када је чује, већина људи мисли  да песму пева Нил Јанг, грешка. 

Хвала г-дину В који ми је открио ову песму.

Песня стала хитом 25 марта 1972 года. Когда ее слышат, большинство людей думают, что эту песню поет Нил Янг, что является ошибкой. 

Спасибо, г-дину В который показал мне эту песню.

Зароните у хипи свет...

Погрузитесь в мир хиппи ...


America — The Horse without name

On the first part of the journey
I was looking at all the life
There were plants and birds and rocks and things
There was sand and hills and rings

The first thing I met was a fly with a buzz
And the sky with no clouds
The heat was hot, and the ground was dry
But the air was full of sound

I've been through the desert
On a horse with no name
It felt good to be out of the rain
In the desert, you can remember your name
'Cause there ain't no one for to give you no pain


La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la

After two days in the desert sun
My skin began to turn red
After three days in the desert fun
I was looking at a river bed
And the story it told of a river that flowed
Made me sad to think it was dead

You see I've been through the desert
On a horse with no name
It felt good to be out of the rain
In the desert, you can remember your name
'Cause there ain't no one for to give you no pain


La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la

After nine days, I let the horse run free
'Cause the desert had turned to sea
There were plants and birds and rocks and things
There was sand and hills and rings

The ocean is a desert with it's life underground
And a perfect disguise above
Under the cities lies a heart made of ground
But the humans will give no love

You see I've been through the desert
On a horse with no name
It felt good to be out of the rain
In the desert, you can remember your name
'Cause there ain't no one for to give you no pain

La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la

Текстописци: Bunnell Dewey


Коњ без имена

На првом делу путовања

Видео сам живот сав

Било је и биљака и птица и камења и ствари

Било је песка и поља и кругова


Прва ствар коју сам срео је била мува која је зујала

И небо без облака

Врело време и тло је захватила суша

Али у ваздуху је било пуно звукова


Јашем кроз пустињу на коњу без имена

Тако је добро бити напољу, без кише

У пустињи можеш да упамтиш своје име

Јер нема никог ко може да ти нанесе бол


Ла, ла, ла ла ла ла, ла ла ла, ла, ла

Ла, ла, ла ла ла ла, ла ла ла, ла, ла


После два дана на врелом сунцу

Моја кожа почиње да црвени

После три дана пустињске пустоловине

Угледах речно корито

А прича која говори да је туда текла река 

Чини ме тужним јер размишљам зашто је пресахла


Видиш и сам, јашем кроз пустињу на коњу без имена

Тако је добро бити напољу,  без  кише

У пустињи можеш да упамтиш своје име

Јер нема никог ко може да ти нанесе бол


Ла, ла, ла ла ла ла, ла ла ла, ла, ла

Ла, ла, ла ла ла ла, ла ла ла, ла, ла


После девет дана пустих коња да слободно трчи

Јер се пустиња претворила у море

Било је и биљака и птица и камења и ствари

Било је песка и поља и кругова


Океан је пустиња која живи испод површине

И савршено се прерушила  површином

Испод градова лежи срце направљено од земље

Али људи му не дају љубав


Видиш и сам, јашем кроз пустињу на коњу без имена

Тако је добро бити напољу, без кише

У пустињи можеш да упамтиш своје име

Јер нема никог ко може да ти нанесе бол


Ла, ла, ла ла ла ла, ла ла ла, ла, ла

Ла, ла, ла ла ла ла, ла ла ла, ла, ла

Ла, ла, ла ла ла ла, ла ла ла, ла, ла

Ла, ла, ла ла ла ла, ла ла ла, ла, ла

Ла, ла ла ла ла, ла ла ла, ла, ла

Ла, ла ла ла ла, ла ла ла, ла, ла

Ла, ла ла ла ла, ла ла ла, ла, ла

Ла, ла ла ла ла, ла ла ла, ла, ла

Ла, ла ла ла ла, ла ла ла, ла, ла

Ла, ла ла ла ла, ла ла ла, ла, ла

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened