Вече, киша, шетња...

Вечер, дождь, прогулка ...

Буђење.

Пробуждение.

Цео дан су пљускови, вода на све стране.

Ливень весь день, вода со всех сторон.

«Филтер» капи кише.

«Фильтр» капли дождя.

Пљусак...опет.

Ливень ... снова.

Вода је доспела на већину фотографија, толико ју је било.

Вода попала на большинство фотографий, ее было очень много.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened