dz4ngrizalosaur

Category:

Витешки турнир / Рыцарский турнир

Фотографије са једног од првих витешких турнира одржаних у београдској тврђави. Учесници су били мађарски, руски и српски витезови.

Фотографии с одного из первых рыцарских турниров, проведенных в Белградской крепости. Участниками были венгерские, русские и сербские рыцари.

Стражар/Стражник

Бој мачевима/Бой на мечах.

Борба буздованима/Борьба с булавами.

Копље/Копье.

Мотка...

Двобој/Дуэль.

А сада Атилини праунуци показују своје вештине.

И теперь правнуки Аттилы демонстрируют свое мастерство.


Лук и стрела и Хуни, један организам. 

Лук и стрела и гунны - единый организм.

Овај пут без коња.../На этот раз без лошади...

Поверење/Доверие. 

Завршна битка свих учесника/Финальная битва всех участников.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened